Loading the content... Loading depends on your connection speed!

P36 autoceļa tilts – Vīkšņu tilts

Pededzes upe ainaviski ir ļoti skaista, un cilvēku neskarta. Upe tek caur Pededzes upes dabas lieguma teritoriju. Galvenā dabas vērtība liegumā ir neregulētā Pededzes upe, kas lejtecē nesteidzīgi līkumo cauri līdzenumam, veidojot neskaitāmas vecupes. Pededzes meandru līkumos saglabājušās palieņu pļavas un Latvijas mērogā unikālas parkveida pļavas – pļavas, kurās izklaidus aug koki (galvenokārt ozoli). Maršrutā sastopami vairāki koku sagāzumi, kurus jāapiet gar krastiem. Lielisks maršruts neskartas un ļoti skaistas dabas mīļotājiem! Upe īpaši pievilcīga makšķerniekiem, jo bagāta ar zivīm, un makšķerēšanai piemērotām vietām.

  • Maršruta garums 29,5 Km
  • Ilgums- 2 dienas (nesteidzoties)
Maršruta tēma


Comments are closed.